/ Снимка: БГНЕС
Сигнал за замърсяване на воден обект с инфилтратни води от Регионалното депо за неопасни отпадъци в Шумен провериха експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите, представители на Басейновата дирекция "Черноморски район" /БДЧР/ и Регионалната лаборатория в Шумен, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

При проверката на ретензионния басейн за инфилтратни води на депото се установи, че той е под преливния ръб. Помпите към оросителната инсталация са функциониращи и в експлоатация. При пункта за мониторинг няма наличие на отпадъчни води, а след него, в охранителна канавка за дъждовни и повърхностни води са установени кафяви локви без отток.

Не е констатирано пряко заустване на инфилтрат или отпадъчни води към охранителната канавка или към дерето приток на река Камчия.

При проверка на дерето след депото, на територията на учебния център на войсковото стрелбище в кв. "Дивдядово", при моста, е установен отток повърхностни води с малък дебит и с кафяво оцветяване. По заявка на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води на дерето, в участъка от територията на стрелбището, както и две водни проби от река Камчия, преди и след заустване на дерето в реката.

След получаване на резултатите от анализа на водните проби ще се предприемат необходимите административно-наказателни мерки, допълват от пресцентъра на екоинспекцията.
БТА