Достъпна среда за хората с увреждания поискаха жителите на Каспичан от областния управител
Достъпна среда за хората с увреждания поискаха жителите на Каспичан от областния управител / снимка: Областна управа-Шумен

Достъпна архитектурна среда и осигуряване на трудова заетост поискаха представители на основната организация на Съюза на инвалидите в Каспичан на изнесена приемна на областния управител Димитър Александров днес в общината. Председателят на местната организация Радка Колева обясни, че имат добро сътрудничество и получават съдействие от общинската администрация, но има ведомства в града, до които достъпа на инвалидите е труден и искат да се търси решение на този проблем. Изразявайки становище, че само с партньорство между различните институции могат успешно да се решават проблемите на хората с увреждания, Димитър Александров потвърди готовността за сътрудничество на екипа на Областна администрация с Регионалната организация на съюза на инвалидите.

Жителите на общината поставиха пред областния управител и въпроси, свързани с неплащане на рента от страна на арендатор на земя в село Каспичан, високата цена за транспорта на дървата за огрев, както и необходимостта да бъдат възстановени чешмите в населените места.

Състоянието на водопроводната мрежа беше основната тема, която беше обсъдена на срещата с кмета на Каспичан Милена Недева и кметовете на селата от общината. По време на разговорите, в които участваха заместник-областният управител Ивайло Илиев и управителят на ВиК-Шумен Мариан Ганчев, стана ясно, че в населените места водопроводната система е много амортизирана и се нуждае от ремонт. Дискутирани бяха и въпросите за по-бързото възстановяване на пътните настилки след отстраняването на авариите, в отговор на което управителят на ВиК се ангажира в бюджета на дружеството за 2013 година да се търсят възможности за подобряване състоянието на най-проблемните и възлови места.

Кметът на общината Милена Недева заяви, че подмяната на водопроводната мрежа е сред приоритетите на общинското ръководство и общината ще кандидатства за европейско финансиране.