Безплатни прегледи за здравно неoсигурени лица организира РЦЗ-Шумен
Безплатни прегледи за здравно неoсигурени лица организира РЦЗ-Шумен / netinfo
Безплатни профилактични прегледи на 600 здравно неосигурени лица от област Шумен, както и скринингови прегледи за профилактика и ранно откриване на белодробни заболявания на 700 здравно неосигурени организира РЦЗ-Шумен. Прегледите ще бъдат извършени от общопрактикуващи лекари в Шумен и областта, а белодробните скрининги от специалисти от Диспансера за пневмо-фтизиатрични заболявания в Шумен. Със съответните лечебни заведения са сключени договори за възлагане на изпълнението. Ще бъдат обхванати неосигурени граждани както от градовете, така и от по-отдалечените села-съобщиха от РЦЗ.

Кампанията се осъществява във връзка с изпълнението на Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Прегледите ще бъдат извършени от днес до Коледа. За изпълнението им е утвърдена сумата от общо 10 000 лева, по дейност “Национални програми”.

Отчетите за извършените разходи за безплатните прегледи ще бъдат изготвени в съответствие с указанията на Министерството на финансите, Сметната палата и Министерството на здравеопазването.