818 покани, изпратени от НАП-Шумен
818 покани, изпратени от НАП-Шумен / netinfo

818 покани са изпратили публичните изпълнители от отдел “Събиране” при ТД на НАП-Шумен, на граждани /еднолични търговци, упражняващите свободни професии, работещите на граждански договор и др/, които не са издължили данъка върху доходите си за 2005 година - съобщи Светла Златкова - началник на отдела. Поканите са разпратени през първата седмица на август и част от данъкоплатците вече са погасили задълженията си към хазната.

"С поканите, които изпращаме на длъжниците ние искаме да им припомним, че са пропуснали да си платят данъците в определения от закона срок" – каза Златкова. Нека гражданите които не са внесли дължимите суми, да го направят, дори и тези които по една или друга причина не са получили все още поканите си от отдел “Събиране”, но дължат данъци по подадени от тях декларации за 2005 година.

От началото на годината до сега в ТД на НАП-Шумен са подадени 23 927 декларации за облагане доходите на физическите лица. Всички декларации са обработени, а дължимите по семейното подоходно облагане суми са издължени. През тази година около 70% от декларациите по чл.41 от ЗОДФЛ бяха за възстанояване. Процентът е висок, заради така нареченото семейно подоходно облагане, което даде възможност на родителите с деца до 18 години да намалят данъчната тежест за доходите получени през 2005 година.

Във фронт-офиса ни на улица “Адам Мицкевич” 1 продължава приемането на декларации от родители, които все още не са се възползвали от възможността законно да си намалят данъците.