Търговище
Търговище / Борислав Курдов
30 даровити деца от Търговище ще получат стипендии от Община Търговище. Те бяха определени от комисия, която е ръководена от председателя на Общинския съвет в града Хатидже Алиева. Парите се отпускат според новия текст на Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище.
Месечните стипендии през пролетната сесия се отпускат за период от три месеца и са в размер на една пета от минималната работна заплата.
Трима ученици ще получат и годишни стипендии, които са в размер на две минимални заплати.
От тази година бюджетът за финансов стимулиране на талантливи деца в Търговищко е увеличен с 5 хиляди лева и вече е общо 15 хиляди лева, което дава възможност да бъдат подпомогнати повече таланти.