3 са одобрените приемни двойки по проект „И аз имам семейство
3 са одобрените приемни двойки по проект „И аз имам семейство / netinfo

3 са одобрените към момента приемни семейства по проект „И аз имам семейство", по който Община Шумен е партньор на Агенция за социално подпомагане. Към момента документи са подали 25 двойки, за тях тече процеса на обучение и оценка. Социалните работници са изготвили социални доклади за работата си с още 4 кандидат приемни семейства. Те са представени в Комисия по приемна грижа, която ще ги разгледа.

Едно от вече утвърдените семейства Диляна и Мариан Стефанови ще предоставя приемна грижа доброволно, тоест те няма да получават възнаграждение, а само средства за издръжка на детето в размер на 260 лв. месечно.

Останалите две одобрени двойки Дияна и Христо Георгиеви и Дияна Петрова и Радослав Радославов ще са професионални семейства. Те ще получават месечна заплата от 435.00 лева плюс издръжка за настанените при тях деца.

Днес зам.-кметът по здравеопазване и социална политика Седат Кадир връчи удостоверения на одобрените приемни семейства, които успешно са преминали обучението в областта на приемната грижа.

3 са одобрените приемни двойки по проект И аз имам семейство"
netinfo

Проектът "И аз имам семейство" има за цел да подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се реализира на територията на 82 общини в страната. Продължителността му е до 31 октомври 2013 година. „Очакваме той да бъде удължен, след което да се реализира като държавно делегирана дейност", заяви зам.-кметът Седат Кадир.