23 предложения одобри Общински съвет-Търговище и отхвърли едно
23 предложения одобри Общински съвет-Търговище и отхвърли едно / netinfo
Редовното заседание на Общински съвет – Търговище днес премина делово и при почти пълен консенсус. Разгледани бяха 25 точки, според приетия дневен ред, само едно предложение бе отхвърлено.

Единодушно бе приет План за управление при кризи вследствие на терористична дейност, който общинската администрация предложи на основание член от Закона за управление при кризи и излязло през септември решение на Министерски съвет. Задачата на плана е да създаде условия за максимално бързо възстановяване на нормалния живот в общината, чрез преодоляване на кризата, възникнала вследствие на терористичен акт. Планът включва прогнози за възможни подобни ситуации и начините, по които трябва да си взаимодействат всички отговорни институции.

Според приетите допълнения на Наредбата за местните цени и услуги бяха регламентирани такси за участие в творческите състави и клубове на Обединен детски комплекс и Младежки дом – Търговище от 2 до 15 лв. месечно за различните форми. Гласувано бе също предложение за 50% съфинансиране при кандидатстване с проект “Реставрация и обновяване на сграда “Дом на учителя”  по “Красива България”. Финансовият принос на Община Търговище по този проект ще бъде 25 472 лв. с ДДС, като средствата ще бъдат включени в Капиталовата програма за 2009 г. Идеята на местната администрация е след приключването на ремонта сградата да бъде превърната в Музей на билките.

Предложено бе и актуализиране на списъка на маломерните паралелки за учебната 2008/2009г., поради преместване на ученици от едно училище в друго. Броят на маломерните паралелки се увеличава от 36 на 39. Най-много те са в Драгановец и Подгорица – по шест. В Руец и Голямо Ново са по пет, а в Буйново, Макариополско и Вардун – по 4. В Дралфа са три, а в Лиляк и Надарево по една паралелка. Средствата за дофинансирането им се увеличават с 1577 лв. С това общите средства, които ще се осигурят от общинския бюджет за дофинансиране на маломерните паралелки стават 34 420 лв.

На тази сесия Общински съвет прие още присъединяването на община Търговище към Конвента на кметовете в страните-членки на Европейския съюз. Подписалите Конвента общини се ангажират да намалят емисиите на въглероден двуокис с над 20% до 2020 г. Ролята на местните власти ще включва мерки за повишаване на енергийната ефективност и изпълнение на проекти в областта на възобновяемата енергия. Според кмета д-р Красимир Мирев, участието в Конвента няма да изисква финансови средства, нито ще носи пряко такива, но ще донесе косвен положителен ефект за общината.

Единствената отхвърлена докладна записка на сесията днес бе за частично изменение на общия устройствен план на града в рамките на урбанизираната територия чрез кандидатстване по ОП “Регионално развитие”. Вносител на предложението бе групата на “Атака”, която уточни, че то не е политическо, но повече от половината съветници гласуваха “въздържал се”. Тъй като мярката, по която ще може да се кандидатства, тепърва ще бъде отворена, този въпрос вероятно отново ще бъде обсъждан съобразно нейните условия.