19 нарушения по спазване на трудовото законодателството
19 нарушения по спазване на трудовото законодателството / netinfo
95 проверки по спазване на осигурителното законодателство извършиха инспектори от ТД на НАП в Шумен през април, май, юни и юли. Броят на констатираните нарушения е 19.

Най-често срещаните нарушения са неначислени работни заплати, начислени възнаграждения, но непреведени задължителни осигурителни вноски, липса на заповеди за освобождаване на наети, неподадени уведомления за прекратяване на договорите и др.

Едно от основите нарушения е неспазването на новата разпоредба в Кодекса за социално осигуряване, която влезе в сила от 1 януари 2007 г. Тя гласи, че когато заплатите са начислени, дори и да не са реално изплатени, работодателят е длъжен да превежда осигурителните вноски до края на месеца, при който е извършено начисляването. Другото често срещано нарушение е неспазването на Закона за счетоводството за текущо начисляване на работната заплата.