113 проверки по спазване на екологичното законодателство
113 проверки по спазване на екологичното законодателство / netinfo
113 проверки по спазването на екологичното законодателство извършиха през август експертите на РИОСВ - Шумен. Направени са над 60 предписания и са съставени 9 акта.

Напълно е завършена рекултивацията на 18 селски сметища в община Попово, установи проверка на експерти. Закриването на селските сметища в oбщина Попово протича на два етапа, като първият приключи през януари.

Според проверките на екоекспертите, на възстановените терени няма нерегламентирано изхвърляне на битови или други отпадъци. В момента в общината тече вторият етап, при който трябва да се рекултивират други 16 сметища. Вече е проверено изпълнението на рекултивацията на едно селско депо. Експертите на РИОСВ установиха още, че в община Нови пазар са почистени две от предвидените за ликвидиране 7 селски сметища.

При проверките по Наредбата за опаковките беше констатирано спазване на нейните разпоредби. Производителите и търговците от Шуменска и Търговищка област имат сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.