102 семейства без месечни помощи за деца
102 семейства без месечни помощи за деца / netinfo

141 броя справки за деца, които имат над 5 неизвинени отсъствия, са били подадени през месец октомври в Дирекция „Социално подпомагане”- Шумен от училищата. Санкционирани са били 102 семейства на територията на цялата област, спрени са били месечните помощи за 118 деца.

В сравнение с месец септември броят на санкционираните семейства се е увеличил близо 7 пъти -съобщиха от дирекция „Социално подпомагане” . Причина за това е възстановяването на учебните занятия - каза директорът на дирекцията Галина Дончева.