10 длъжници от Шуменско, включени в публичния бюлетин на НАП
10 длъжници от Шуменско, включени в публичния бюлетин на НАП / netinfo
Десет длъжници от Шуменско са включени в Публичния бюлетин на НАП през първата половина на 2007г. За миналата година техният брой е бил 16. В бюлетина се поместват физическите и юридически лица със задължения надхвърлящи 5 000 лева. Сред посочените лица има такива, които дължат близо 4 000 000 лв.

И десетте фирми са включени в първия списък на бюлетина, където се помества информация за всички длъжници, които не са платили в срок задълженията си, не са се явили след поканата на данъчната администрация, нямат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение, а също така нямат вземания към банки и трети лица.