Фолклорът на етносите - извор на мъдрост
Фолклорът на етносите - извор на мъдрост / Диляна Стойчева
Центърът за работа с деца в Търговище организира дискусия на тема :" Фолклорът на етносите - извор на мъдрост". Инициативата ще се състои на 21-ви февруари от 16.00ч. по повод Деня на майчиния език. С нея културната институция продължава традицията да се подхожда по интересни начини и с повече разбиране и толерантност към различията на другите.

Идеята е чрез подобни форми да бъдат популяризирани културните особености на етносите живеещи в региона и на тази база другостта да се приема като нещо естествено и интересно.

Участници във форума ще бъдат ученици и педагози , библиотечни и музейни работници .