/ Министерство на отбраната
Специализиран екип от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ унищожи бронебоен снаряд, намерен при изкопни работи на помпена станция в Русе.

Боеприпасът е от Първата световна война, с диаметър 152 мм и дължина 450 мм, съобщиха от Министерство на отбраната.

Министерство на отбраната

Той е бил транспортиран и обезвреден на безопасно място извън града.

Ръководител на специализирания екип бе подполковник д-р Иван Иванов. Заедно с него са работили капитан д-р Диян Топалов и капитан Георги Мадаров.