Ученици разработват трансгранични проекти
Ученици разработват трансгранични проекти / netinfo
Директорът на Дирекция „Европейска интеграция и програми” Стелуца Паркуру, ще представи в Русе проекта „ Румъно-български клуб „Аз и Европейския съюз”. Българските партньори по проекта са Клуб “Отворено общество” – Русе и Сдружение “Европейски пространства 21 в”. Главната цел на проекта е да установи приятелски отношения и устойчиво сътрудничество между учениците от Гюргево и Русе.

Проектът е насочен към стимулиране на възможностите на румънските и българските ученици за разработване и изпълнение на трансгранични проекти и инициативи. В дейностите ще се вкючат над 100 ученици от училища в Гюргево и Русе . По време на срещите учениците ще преминат и тренинг за разработване на проекти.

От Русе в дейностите по проекта ще вземат участие ученици от СОУ за европейски езици „Константин-Кирил Философ”, СОУ „Христо Ботев”, Английска гимназия „Гео Милев” и училище „Любен Каравелов”.