Студенти изследват религиозните общности в Русе
Студенти изследват религиозните общности в Русе / netinfo

В продължение на една седмица в Русе ще се провежда Лятна школа по антропология на тема „Политика и религии“, организирана от Нов Български университет. В Лятната школа участват седем студенти от университета, водени от доц. д-р Ирена Бокова.

 

Сред задачите на изследователите са наблюдения в храмовете на Русе (католическа, православна, арменска църква), интервюта с представители на религиозните общности в града – мюсюлманска, еврейска, християнска.

 

В лекционната част ще вземат участие проф. Кристиан Джордано от университета във Фрибург, доц. д-р Магдалена Елчинова от Нов Български университет, доц. д-р Ирена Бокова и ст.н.с. д-р Николай Ненов.

 

В периода  до 11 септември студентите ще се обучават в антроположко изследване на общностите в града, ще се запознаят с религиозните паметници в Русенското поломие. Лятната школа по антропология на Нов български университет се провежда за втори път в Русе.