/ netinfo
На 07 януари, понеделник от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация-Русе ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по заетост и Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта.

Нова услуга ще предоставя Областна администрация-Русе

Фокусът ще бъде поставен върху организирането на дейностите за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в региона за учебната 2019/2020 г., както и върху представянето на постановление № 111 на Министерски съвет от 25 юни 2018 г., с което са утвърдени

Списък със защитените от държавата специалности и професии и Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Заседанието се организира по инициатива на Регионалното управление на образованието.