Русенския университет награждава германци
Русенския университет награждава германци / netinfo
Райнхард Бауермайстер и Хайко Фридрих ще бъдат удостоени с почетното звание „DOCTOR HONORIS CAUSA на Русенския университет” на Тържествен Академичен съвет утре. Управата на висшето училище реши да удостои двамата германци с почетното звание за техните заслуги за повишаване качеството на обучение в третата степен на висшето образование – докторантурата чрез създаване на първия по рода си Център за подготовка на докторанти.

В този център ще има всичко необходимо за извършване на задълбочени теоретични изследвания и за подготвяне на дисертацията за защита. В началото на годината по настояване на Ректора на Русенския университет доц. Христо Белоев Министерството на образованието и науката вдигна стипендиите на докторантите на 450 лв. Това, както и създаването на Центъра за подготовка на докторанти, ще направят докторантурата много по-привлекателна за способните млади хора и така ще допринесе за решаване в рамките на университета на един общ за цялото ни висше образование проблем – застаряването на кадровия научен потенциал.

Бауермайстер и Фридрих имат и други много интересни предложения за съвместна работа: изпращане на младежи от Германия, завършили магистърска степен, за работа върху дисертационни теми, работа по съвместни проекти, саниране на сгради и др.