Тържество в Русенския университет
Тържество в Русенския университет / Русенски университет
Тържествено събрание, посветено на Деня на Русенския университет събра дългогодишни преподаватели и студенти в голямата зала на Канев център. Сред официалните гости на тържеството бяха народните представители от 19-ти Многомандатен избирателен район – Пенчо Милков и Георги Стоилов, зам. областните управители на Областите Русе, Силистра и Разград – Валентин Колев, Стоян Бонев и Евгени Драганов, председателят на Общинския съвет в Русе – чл.-кор. проф. Христо Белоев, зам.-кметът на Община Русе – Страхил Карапчански, началникът на Регионалното управление по образованието в Русе – Росица Георгиева, Марина Сергунина – аташе в Генералното консулство на Руската федерация в Русе, проф. Митю Кънев – ректор на университета в периода 1983-1987 година и други.

В началото на тържеството бе премиерата на новия рекламен филм за Русенския университет, създаден от екипа на Арена медиа, който показва многоликото настояще и възможното бъдеще на Алма Матер. Ректорът проф. Велизара Пенчева благодари на бившите и настоящи преподаватели и служители от университета, за усилията, старанието и всеотдайността, за постоянството и свободния дух. В академичното си слово доц. Таня Грозева припомни историята на висшето училище и каза, че приемствеността и промяната са линията, която следва Русенският университет в развитието си.

„Не бива да забравяте, че един от магистралните пътища към свободно развитие на личността е онова образование, чрез което човек реализира пълноценно най-доброто от себе си – въображението, мечтата за повече щастие и благополучие“, обърна се доц. Грозева към студентите. Поздравления към аудиторията поднесоха зам. областният управител на област Русе – Валентин Колев и зам.-кметът на Община Русе – Страхил Карапчански. Един от свидетелите на първите стъпки на Русенския университет – 90-годишният проф. Иван Неделчев бе отличен с грамота и златна значка за изключителните си заслуги и принос в развитието на висшето училище.

Екипът на вестник „Студентска искра“, в лицето на главния редактор доц. Анелия Манукова, също поднесе благопожелания към проф. Неделчев, който е бил и главен редактор на студентското издание. Единадесет дългогодишни преподаватели, навършили 65 години в последните 12 месеца, получиха благодарствени грамоти от ректора за работата си със студентите и докторантите и приноса им за утвърждаване името на Русенския университет.

Двама доктори на науките и още тридесет, защитили образователна и научна степен „доктор“ през годината, получиха дипломите си на тържеството по повод Деня на университета. Председателят на Общинския съвет в Русе и председател на Общото събрание на Русенския университет – чл.-кор. проф. Христо Белоев връчи награди от фондацията на концерна Claas на трима инженери-бакалаври.

Освен грамотите Теодор Ненов, Генади Йорданов и Венцислав Христаков получават и парична премия от концерна заради работата им по теми, свързани с развитието на селското стопанство. Студенти, докторанти и отбори на Русенския университет, защитили достойно името му на национални и международни състезания и олимпиади, бяха отличени от ректора – проф. Велизар Пенчева. Талантливи деца, възпитаници на д-р Наталия Константинова, отправиха музикални поздрави към аудиторията, а танц на ансамбъл „Хармония“ постави финала на тържеството.