Русе с одобрени проекти по ОПАК
Русе с одобрени проекти по ОПАК / netinfo
Областна администрация Русе е сред новите бенефициенти по Оперативната програма “Административен капацитет” с одобрен проект за 511 784,92 лева. Предишните спечелени проекти от Русе са на стойност 101 239 лева, от които до момента са преведени над 38 хиляди лева.

Общо усвоените досега средства от целия Северен централен район са над 630 000 лева. Стойността на всички одобрени за финансиране проекти е близо 6,5 млн. лв. Бенефициенти са неправителствени организации и структури на държавната администрация.