/ IStock
Международна научна конференция "Промените в глобалния свят и новите решения" ще се състои на 30 септември и на 1 октомври  в Русе.

На форума ще се обменят идеи, мнения и анализи относно предизвикателствата и проблемите в икономическото и културно развитие на обществото, които динамично променящият се глобален свят създава.

Конференцията се посвещава на 110 години от рождението на твореца Стефан Гечев.

Община Русе търси мнението на гражданите за развитието на града

Организатор е Регионалната библиотека "Любен Каравелов", а крайният срок за подаване на заявка за участие е 20 август /петък/, съобщиха от културния институт.

Работата на конференцията се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области - като история, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, езикознание, археология, политика и здравеопазване.
БТА