Румънски художник ще изписва църквата на Мартен
Румънски художник ще изписва църквата на Мартен / netinfo

На работно посещение в  град Мартен бе румънска делегация от Гюргевската община Кособа. Кметът на Кособа Ликсандру Габриел дойде с румънския художник, който ще изрисува храма „Св. Георги” в град Мартен. Художникът  засне стените и олтара, направиха се необходимите измервания, уточниха се стила, светците и сюжетите, които ще бъдат изписани. Работата ще започне в първите дни на пролетта, когато времето се стопли, а  до Коледа ще бъдат подготвени стените и изработени черно-бели модели. Мартенският свещеник получи дарение от 4 кандила за олтара на църквата.

Кметът на Мартен, Димо Тонев, от своя страна,  предложи на колегата си да му предостави идейния проект за изграждане на пространството около храма „Св.Георги”, който да бъде използван за оформяне на парковото пространство около храма в Кособа.

Контактите между двете населени места са в рамките на подписаното споразумение за сътрудничество през м.март т.г. , със съдействието   на Асоциация Еврорегион Данубиус.