Рисунки от 20-те във фонда на художествената галерия
Рисунки от 20-те във фонда на художествената галерия / РХГ
Днес във фонда на Русенска художествена галерия постъпиха две рисунки с молив на Атанас Михов (1879-1975). Творецът е един от основателите на РХГ. Откупените рисунки са направени от художника през 1920 г. и 1927 г., в годините, когато е работил като преподавател в Първа мъжка гимназия (днес СОУ „Христо Ботев”).

Атанас Михов е известен като „един от създателите на българския реалистичен пейзаж” и „един от родоначалниците на българския импресионизъм”.