Реставрирана челюст на мамут показват в музея
Реставрирана челюст на мамут показват в музея / netinfo
Ценният експонат е реставриран и консервиран тази година и ще бъде един от акцентите на бъдещата палеонтологична експозиция от хоботни бозайници в Екомузея. Във фондовете на отдел “Природа” се съхранява една от най- богатите колекции у нас от фосилни бозайници, известна като “Колекция на Михаил Халваджиев”.

През 2001г. беше извършена реставрация и консервация на голям брой експонати от нея в Палеонтологичен музей в Асеновград. Тогава извън тази група, заради невъзможност за транспортиране остана неконсервиран най- ценният експонат – долна челюст от един от най-примитивните мамути, живели в Европа - Mammuthus rumanus.