Провериха инсталация за преработка на отработени масла в Източна зона
Провериха инсталация за преработка на отработени масла в Източна зона / Дарик Русе, архив

Осъществена е контролна проверка на инсталацията за преработка на отработени масла, собственост на „Лубрика” ООД, в Източна промишлена зона на Русе, съобщиха от екоинспекцията. Експертите на РИОСВ са установили, че инсталациите работят периодично поради липсата на суровина. От началото на 2013 г. са преработени едва 4300 тона масла, което е многократно по-малко от разрешените годишни количества.

В момента на проверката инсталациите не са работили. Основната тръбно-вакумна инсталация е спряна на 14 август. По документи е установено, че от началото на годината не са възниквали аварийни ситуации, водещи до нарушения на технологичния режим. При пускане и спиране се спазват технологичните инструкции.

Проверките на промишлени инсталации, извършващи дейност на територията на Източна промишлена зона продължават.