Повишават значително заплатите в РУ Ангел Кънчев
Повишават значително заплатите в РУ Ангел Кънчев / netinfo
Ръководството на РУ „А. Кънчев” повиши заплатите на всички преподаватели и служители от 1 март, съобщи ректорът на висшето учебно заведение доц. Христо Белоев. Най-висок е процентът на повишение при асистентите, с което се цели привличане на способни млади хора с афинитет към преподавателска и научноизследователска работа. Тяхната заплата става близо 500 лв. Повишават се възнагражденията и за научни степени.

Преподавателите със степен „доктор” ще получават допълнително възнаграждение от 200 лв., а докторите на науките – 400 лв. С тази надбавка доцентите ще получават 896 лв., а професорите – 1066 лв. (докторите на науките – с 200 лв. повече). В Софийския университет „Климент Охридски” възнагражденията са съответно – 764 лв. и 905 лв.

За служителите повишението на заплатите е от 12 до 22 % за различните категории. Тези с най-ниски заплати получават най-голямо повишение, за да се компенсира действието на наскоро въведения „плосък” данък. Надбавките за ръководни функции също бележат значителен ръст.

Коефициентът за прослужено време се увеличава от 1,1 на 1,2. С 1 лв. нараства и хонорарът за всеки наднормен час.