Пеликаните в Сребърна са добре, въпреки ниското ниво на водата. В Русе цъфна най-ценният храст
Пеликаните в Сребърна са добре, въпреки ниското ниво на водата. В Русе цъфна най-ценният храст / netinfo
Необичайно ниското водно ниво в резервата “Сребърна” не се отразява неблагоприятно на колонията от къдроглави пеликани, съобщават от Русенската екоинспекция. Колонията на пеликаните с новоизлюпените в момента наброява около 300 екземпляра. Всяка сутрин те излизат на риболов, летят и се хранят самостоятелно. В резервата има и новоизлюпени лебеди. До две седмици ще се появи новото поколение на чаплите. В ПР “Сребърна” са регистрирани всички видове чапли, които гнездят на територията на България. Те представляват смесена колония от световно застрашеният вид малък корморан, блестящ ибис и лапатарки.

В момента нивото на водите в резервата е 220 см и се наблюдава непрекъснато от експертите на РИОСВ - Русе. За сравнение, през миналата година то достигна до рекордните 550 см. Водите спадат подпочвено, поради ниското ниво на река Дунав.

Разцъфтя най-ценният розов храст в русенския розариум - сортът „Куин Елизабет”, любимо цвете на английската кралица. То е с оранжево-червен цвят и фин аромат. Русенският розариум e rзграден е преди 37 г. На територията му са засадени общо 6300 рози от 33 вида и 8 сорта. От тях 14 вида от 4 сорта са чисто английски рози - бордюрни, чаено-хибридни, катерливи, храстовидни.

Топлата зима и сухата пролет са предпоставка за засилена популация на вредителите. По тази причина през тази седмица предстои третиране на розовите насаждения с химикали.