Обучават 80 русенски и гюргевски фермери
Обучават 80 русенски и гюргевски фермери / Дарик Русе, архив

40 фермери от Русе и 40 от Гюргево, ще преминат обучение, свързано с управление на земите, попадащи в природните паркове «Русенски Лом» и «Комана» и в НАТУРА 2000. Това съобщи Тодор Петров от сдружение „Еколинкс”, което участва в реализацията на българо-румънски проект.

Партньори по него са клуб „Приятели на Народен парк „Русенски Лом”,  гюргевска асоциация и сдружение Еколинкс. Той ще се реализира в рамките на година и половина, като се предвижда обучение и на ученици от гимназията в Образцов чифлик, както и издаването на 150 учебни помагала на български и румънски, свързани с темата. Предвижда се още изготвянето на лесоустройствен план на ПП „Русенски Лом”.