Общината спасява ПУ Петър Берон
Общината спасява ПУ Петър Берон / netinfo
Общинският съвет предлага на министъра на образованието и науката да преобразува от държавно в общинско помощно училище „Петър Берон”, като промяната следва да влезе в сила от 1 септември.

Това е опит на местната власт да спаси учебното заведение, което образователното министерство реши да закрие.

В искането се предлага да се извърши пренасочване на средствата по единен разходен стандарт от бюджета на министерството към бюджета на Общината.