/ iStock/Getty Images
Община Русе ще осигури собствена автоматична станция за измерване качеството на въздуха - това реши на свое заседание Общинският съвет в града.

Автоматична станция със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване ще бъде наета от община Белене. Тя ще бъде доставена в Русе, а местоположението й ще бъде определено от комисия, в чийто състав влизат експерти от Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе и общинската администрация.

Въвежда се видеонаблюдение на замърсителите на въздуха в Русе

Предстои станцията да бъде дооборудвана и с анализатори, които да замерват емисиите от промишлените предприятия в крайдунавския град. Станцията е произведена и оборудвана съгласно всички изискуеми по законодателството протоколи, сертификати и методи за измерване.

Целта е показателите да послужат на контролните органи за установяване на вида замърсяване и производствената площадка, от която се отделя, както и да се наложат всички наказателни мерки за преустановяване на вредните въздействия върху атмосферния въздух.