/ iStock/Getty Images
Община Русе предлага от тази година новата социална услуга "Асистентска подкрепа", съобщиха от Общината.

Целта на "Асистентска подкрепа" е да обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Тя ще допълва останалите социални услуги, предоставяни от Общината в подкрепа на нуждаещите се русенци.

Община Русе закупи нова техника за почистване на улици и паркове

Общо 384 души ще ползват почасовата помощ в домашна среда. За тях ще се грижат 128 социални асистенти.

Услугата ще се предоставя на хора в надтрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, на деца и пълнолетни с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.