Обясняват на земеделците как да се регистрират
Обясняват на земеделците как да се регистрират / netinfo
Новите условия за регистрация на земеделските стопани по системата за идентификация на земеделските парцели и Наредба № 3 ще бъдат представени на заседание на Областната комисия по земеделие и развитие на селските райони.

На заседанието ще бъдат разгледани още състоянието и перспективите за развитие на лозарството на територията на Русенска област. Областната комисия ще обсъди и приеме план - график за своята работата през 2008 г.