Номинират фирми с добри условия на труд
Номинират фирми с добри условия на труд / netinfo
За трета поредна година Областният съвет по условия на труд организира конкурс „Годишни награди по безопасност и здраве при работа в област Русе“, в който ще се отличат примери за добри относими практики. Конкурсът има за цел да насърчи дейности, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активното участие на всички заинтересовани страни. Номинациите отново ще бъдат в 3 категории: - Малки предприятия – до 50 наети; - Средни предприятия – от 50 до 250 наети; - Големи предприятия – над 250 наети. Всеки кандидат може да участва само в една от категориите. Не могат да участват предприятия допуснали смъртна злополука или злополука, довела до трайна инвалидност през 2016 г. Необходими документи за кандидатстване: - Попълнен формуляр за кандидатстване; - Допълнителни материали (включително снимки, презентации, графики, диаграми и др.). Конкурсът се провежда по повод Международния ден за безопасност и култура на труда 28-ми април, когато ще бъдат обявени предприятията-победители измежду номинираните. Номинации ще се приемат до 17.00 часа на 21.04.2017 г. на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Русе, находящ се в гр.Русе, пл. Свобода 6 или по електронен път на e-mail: governor@ruse.bg. Забележка: Формулярът за участие в конкурса може да бъде изтеглен от сайта на Областна администрация Русе, в секцията „Новини“. Линкът е http://ruse.bg/nominirat-se-firmi-s-dobri-usloviya-na-trud