Наказват земеделци за горене на следжътвени отпадъци
Наказват земеделци за горене на следжътвени отпадъци / netinfo
Земеделци са наказани заради изгаряне на остатъци от царевични и соеви стъбла. На председателката на земеделската кооперация в гр. Тутракан и началник сектор към земеделската станция в с. Бръшлен са съставени актове. Нарушенията са установени миналата седмица в момента извършване на деянията, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Изгарянето на следжътвени остатъци с цел подготовка за сеитба на есенниците предизвиква вредни изменения на почвата съгласно разпоредбите на Закона за околната среда, който предвижда глоби от 100 до 6000 лева.

За опазване на почвите в България ще се предприемат още по-строги мерки. Вече е в сила Наредбата за инвентаризация на замърсените почви и необходимите възстановителни мерки. Предстои приемането на методика за извършване на подробни проучвания площи със замърсени почви. От страна на РИОСВ ще се упражни контрол на всички оператори-земеделски и производствени , на пречиствателните им съоръжения за стари и потенциали замърсявания на почвата.