Над 10 600 лв. в хазната от глоби на КООРС
Над 10 600 лв. в хазната от глоби на КООРС / DarikNews, архив

Над 10 600 лв. събраха от глоби КООРС през август. Постъпилите в бюджета на Община Русе средства от глоби, в резултата на издадени фишове и Наказателни постановления от служителитеса с размер, почти равен на общия брой от подобни санкции, постъпили в общинската хазна през цялата 2011 г., пише на сайта на общината.

По сметка в Община Русе за периода 01.08-31.08.2012г. са постъпили 10 680,72 лева, при 11 544,35 лева за цялата 2011 година.

Съставените фишове за констатирани нарушения по наредби на Общинския съвет и Закона за движение по пътищата са – 470 бр. на стойност 10 800 лева. За отчетния период са издадени 68 броя Наказателни постановления на стойност 2 890 лева.