/ ThinkStock/Getty Images
Мерки в социалното подпомагане
95363
Мерки в социалното подпомагане
  • Мерки в социалното подпомагане
Мерки за намаляване на административната тежест на гражданите в областта на социалното подпомагане са влезли в сила през октомври, съобщи изпълняващият длъжността директор на регионална дирекция „Социално подпомагане“ в Русе Снежана Георгиева.

Промените в нормативната уредба са свързани с допълнение и изменение на правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Те са взети с решение на Министерски съвет и са обнародвани през миналия месец. Благодарение на тези мерки отпадат някои изисквания и документи.

Чуйте подробности от Снежана Георгиева.