КООРС съставя фишове вече и в отсъствие на нарушителя
КООРС съставя фишове вече и в отсъствие на нарушителя / Дарик Русе, архив

Служба „КООРС” започва да съставя фишове по Закона за движението по пътищата в отсъствие на нарушителя, в изпълнение на заповед на кмета на Община Русе. Екземпляр от фиша ще се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването е равносилно на връчването му, се уточнява в заповедта.

Вторият екземпляр се изпраща по пощата с обратна разписка, а третият остава за съхранение в службата за контрол. Сметката по която се плащат наложените глоби е указана във фиша. Гражданите ще имат 7-дневен срок от датата на издаването му за доброволно плащане. След изтичането на този срок издаденият фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление, което не подлежи на обжалване и се изпраща за принудително събиране на Националната агенция по приходи.