Кметът разработва система за намаляване на щетите от наводнения
Кметът разработва система за намаляване на щетите от наводнения / netinfo
Кметът Божидар Йотов подписа споразумение с Държавната агенция за информационни технологии, Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция и Националната асоциация „Сигурност”. То предвижда изготвяне на проект за изследване на риска от наводнения в региона и сигурността на укрепителните съоръжения по реките Дунав и Русенски Лом.

Смесени работни групи с участието на специалисти от Община Русе в сътрудничество с Агенцията за устийчиво развитие и подизпълнители от България и ЕС ще обработват спътникови снимки за пълна информация за земното покритие и земеползване. Те ще изработят модел за прогнозиране на щетите и намаляването на последиците от наводнения.

Финансирането на първия етап от проекта се осигурява от Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция. Срокът за изпълнение на задачите по първия етап е до декември - 2008г., а за втория етап – не по-късно от юни 2009 година.