Кметът на община Силистра подписа декларация за присъединяване към “ELSA”
Кметът на община Силистра подписа декларация за присъединяване към “ELSA” / снимка: Община Силистра

В края на месец май, д-р Юлиян Найденов презентира община Силистра на международна конференция в Санкт Пьолтен, Австрия. Кметът на общината направи обстойно представяне на региона пред представители на държави от цяла Европа, членуващи в Европейския Алианс за земята и почвите-ELSA.

Д-р Юлиян Найденов осъществи работното посещение по покана на Президента на ELSA като община Силистра е първият представител на Дунавския регион на България в алианса. На конференцията ясно бе заявена идеята и нашата страна да бъде обхваната като партньор за бъдещи Европейски проекти по приоритети, за които има заделени средства в ЕС – опазване на почвите и земята, развитие на селските райони, проекти в сферата на социализацията на непривилегировани групи, инвалиди, проекти в областта на образованието и изкуството.

Местните власти не са само сблъскват с такива проблеми, но те трябва също така да упражняват уместно правни инструменти за налагане на решения или да се разработят и прилагат подходящи превантивни стратегии на местно ниво. Целите на устойчивото градско развитие могат да бъдат постигнати само чрез рязко повишаване на информираността на въпроси сред широката общественост, като по този начин градове и общините трябва да се разглеждат като основни стандартни носители за каузата.
В резултат на работното посещение на кмета на община Силистра, на 31-ви май 2012 година беше подписана декларация за присъединяване на община Силистра към Европейския Алианс за земята и почвите-ELSA.