Кметът д-р Юлиян Найденов проконтролира изпълнението на мерките за безопасност на язовирите в Силистренската община
Кметът д-р Юлиян Найденов проконтролира изпълнението на мерките за безопасност на язовирите в Силистренската община / DarikNews

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и неговият заместник по устройство на територията инж. Ивелин Лозев направиха пореден оглед на язовири на територията на общината.

Те бяха в местността „Орехова гора” и в землището на с. Ламбриново – двата водоема се наблюдават ежедневно от служители на общината. Обсъдиха с концесионери и специалисти варианти за прочистване на деретата, където се оттича водата при поддържане на контролирани обеми в язовирите. На този етап няма основания за притеснения. Но при повишаване на температурите ще се наложи частичното им изпускане.

То ще се осъществи по надлежния ред:  с уведомление към собственика, който е община Силистра и до Басейнова дирекция – Плевен.  Юлиян Найденов изпрати писма до фирмите за чистота „Синева” и „Ербауер”, задължени по договори да поддържат в изправно състояние отводнителните шахти на територията на Силистра.

Това са част от превантивните мерки, разпоредени от кмета на община Силистра още в края на януари, след първия обилен снеговалеж, с цел всички съоръжения /диги, преливници, изпускатели/ да бъдат приведени в изрядно състояние.