Кемал Еюб ще обясни как да усвояваме еврофондове за интегриране на малцинствата
Кемал Еюб ще обясни как да усвояваме еврофондове за интегриране на малцинствата / netinfo
Защитата от дискриминация ще бъде основна тема на заседанието на Съвета по етнически и демографски въпроси. В него ще вземат участие председателят на Комисията за защита от дискриминация Кемал Еюб, представители на Дирекция „Етнически и демографски въпроси” към Министерски съвет и неправителствени организации от областта.

Антидискриминационното законодателство и Националният план за действие за защита от дискриминация за 2007 г. са основните теми от дневния ред на заседанието. Участниците ще се запознаят с възможностите за финансиране на проекти за интегриране на етническите малцинства от Структурните фондове и програмите на Европейския съюз.

С цел популяризиране на самобитната култура на етническите малцинства от региона Областна администрация разработи проект на тема „Съхранение и развитие на културната идентичност на етническите малцинства в област Русе”. Проектът е одобрен от Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси.