Катедра Индустриален мениджмънт на РУ навършва 10 години
Катедра Индустриален мениджмънт на РУ навършва 10 години / netinfo

Катедра "Индустриален мениджмънт" навършва 10 години днес, съобщават от Русенския университет. Тя е изградена с Решение на Академичния съвет на висшето училище от 16.11.1999 год., за да се подкрепи в организационно отношение специалност “Индустриален мениджмънт”, определена като особено важна за университета. През изминалите години са разработени 3 нови учебни плана за степен Бакалавър, 2 за специалност “Индустриален мениджмънт” и 1 за специалност “Мениджмънт на индустрията”, както и 2 магистърски програми – по “Индустриален мениджмънт” и “Индустриален мениджмънт и маркетинг”.

Специалността вече е една от най-масовите във Факултет “Бизнес и мениджмънт”, като в 1 курс се обучават 60 редовни и 47 задочни студенти, както и 39 студента в магистърските програми по “Индустриален мениджмънт” и “Индустриален мениджмънт и маркетинг”. Успешно са се дипломирали 204 студента със степен Бакалавър и 56 със степен Магистър. Преподавателите са ръководили или участвали в разработването на 3 научно-изследователски проекта по VI и VII рамкови програми, 5 проекта, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС, 10 международни проекта в областта на образованието.