/ DarikNews.bg, архив
Извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе не показва наличие на органични замърсители. Измерванията са проведени с мобилна станция на Регионална лаборатория-Пловдив през периода 5-8 февруари, в западните части на града.

Станцията е била разположена на ул. „Мария Луиза“, намираща се на границата между Западната промишлена зона и централна градска част, откъдето най-често се получават оплаквания на граждани.

Освен стандартно измерваните седем атмосферни замърсители, в рамките на извънредното измерване са били включени четири органични замърсители, които са специфични за производствата в промишлената зона.

По време на измерванията метеорологичните условия са били динамични. Посоката на вятъра се е редувала от изток-североизток до запад-югозапад, с различна скорост от пълно безветрие до 4 метра в секунда.

През периода на измерванията, превишения са регистрирани само по показател фини прахови частици.