библиотека Русе съботни занимания деца
библиотека Русе съботни занимания деца / netinfo
На 21 януари от 10.00 часа в Обучителния център на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ще се проведе изпит по Антична и западноевропейска литература. Иновативният начин на изпитване е заимстван от Сорбоната. Целта е студентите от II курс, специалност "Български език и история" към Русенския университет "Ангел Кънчев" да интерпретират творбите, които ще им бъдат предоставени за ползване. Именно затова мястото на изпита е в библиотеката. Инициативата за този нов за Русе начин за изпитване е на преподавателите в русенската Алма матер - Илияна и Никола Бенини.