Изложба "Нови постъпления във фонда на Художествена галерия - Русе" 2017 - 2018

графични творби
графични творби / Художествена галерия
Художествена галерия – Русе подреди първата за тази година изложба от фонда. Представени са част от постъпленията през 2017 и 2018 година. Могат да бъдат припомнени наградените творби от традиционната изложба, провеждана в рамките на МФ „Мартенски музикални дни”, както и творби, откупени или дарени, участвали през тези години в изложби.
Включените автори са Кънчо Кънев, Златка Стойкова, Таня Пасева, Иван Иванов – Йоаний, Николай Бузов, Нина Лишовска, Ради Неделчев, Даниела Максимова, Ирена Парашкевова, също и Иван Кирков, Ясен Гюзелев, Галин Малакчиев и Георги Божилов  - Слона и др.