Информират младите предприемачи
Информират младите предприемачи / netinfo
Информационен ден за подпомагане на младите предприемачи за трансгранично-бизнес сътрудничество ще се проведе в сградата на Русенскатата търговско-индустриална камара.

Предвижда се създаване на електронна база данни, която ще даде възможност всеки потенциален предприемач да бъде информиран за възможностите за развитие на бизнес.