Химически вещества над 1 тон се регистрират
Химически вещества над 1 тон се регистрират / netinfo
40 русенски фирми, които произвеждат, търгуват или използват химични вещества трябва да се регистрират, съгласно нов европейски регламент за разрешаване и ограничаване на химични вещества. Регламентът влезе в сила от 1 юни тази година и целта му е защита на човешкото здраве чрез засилване ролята и отговорността на индустрията.

Всяка фирма трябва да установи кои от химичните вещества, които произвежда, внася или употребява, трябва да бъдат регистрирани според изискванията на регламента. В обхвата на регистъра не поподат не попадат отпадъци, радиоактивни вещества, химични вещества под 1 тон годишно.