Глоба от екоинспекцията отнесе казанджия
Глоба от екоинспекцията отнесе казанджия / netinfo
Русенските екоинспекторите съставиха два акта за констатирани нарушения през изтеклата седмица. Глобен е собственикът на казан за ракия в с. Бисерци за замърсяване на почвата с отпадъчна каша и неработещи пречиствателни съоръжения. Проверката е извършена по сигнал на граждани.

На едноличен търговец от с. Севар е съставен акт затова, че не е подал уведомление в РИОСВ-Русе за организиране на билокозаготвителен пункт в нарушение на Закона за лечебните растения.

Проверен е сигналът срещу "Топлофикация - Русе" АД Русе за замърсяване на въздуха на района на Източна промишлена зона с прах от транспортна лента за въглища. Сигналът е неоснователен, съобщават от екоинспекцията. Съставен е констативен протокол и са дадени предписания да не се допуска замърсяване или запрашване на въздуха.

През изтеклата седмица директорът на РИОСВ-Русе е издал наказателни постановления за 800 лева. Общият брой на извършените проверки е 54. Дадени са 96 предписания за спазване на екологичното законодателство на проверените обекти.