ФАР ще финансира и малки проекти за трансгранично сътрудничество
ФАР ще финансира и малки проекти за трансгранично сътрудничество / netinfo
Областна администрация е домакин на информационен ден по програма ФАР Трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Началото е в 10 часа в зала 1.

Ще бъдат представени „Грантова схема за устойчиво развитие на българо-румънския граничен регион”, чиито приоритетните области са транспортната инфраструктура, бизнес сътрудничеството и опазване на околната среда.

Подробности ще бъдат представени и за „Съвместен фонд за малки проекти”, чиито основни цели са създаване на мрежи за сътрудничество от двете страни на границата.

Ще бъдат финансирани дребномащабни дейности от типа „от хора за хора” в сферата на икономическото развитие, околната среда, туризма, културния обмен.