Два са вариантите за изграждане интермодален терминал в Русе
Два са вариантите за изграждане интермодален терминал в Русе / netinfo
В предпроектна фаза на проучване е интермодалният терминал в Русе, съобщи областният управител Мария Димова. За развитието на интермодалните превози интерес представлява и изграждането на логистична транспортна връзка Пристанище Русе - Пристанище Варна, чрез която ще се съкрати времето за транспорт и разходите за канални и други такси в долното течение на р. Дунав.

Губернаторът акцентира, че проблем за реализацията на логистичната връзка е незадоволителното състояние на железопътната линия между Варна и Русе, както и недостатъчния трафик на контейнери в тази част на Европа.

Два са вариантите за реализация на проекта за изграждане на интермодален терминал в Русе. Единият е финансиране по Секторна оперативна програма Транспорт и Европейския фонд за регионално развитие, а другият е прилагане на схема на публично-частно партньорство.

Съгласно Националната стратегия за развитие на инфраструктурата общата стойност на проекта възлиза на 11 милиона евро.