До дни започва реализация на спортни проекти за над 36 000 лв.

До дни започва реализация на спортни проекти за над 36 000 лв.
До дни започва реализация на спортни проекти за над 36 000 лв. / netinfo

Народният представител от ГЕРБ Пламен Нунев и представителят на Министерството на физическото възпитание и спорта в Русенска област Иван Дончев се срещнаха с ръководители на спортни клубове. Поводът за срещата бе подготовката на проекти, с които клубовете кандидатстват всяка година за финансиране от министерството по програмата „Спорт за деца в свободното време". Темата бе качеството на подготовка на проектите и начина на отчитане на свършеното след завършването им.

Нунев отбеляза, че се допускат слабости, които биха създали проблеми и в бъдеще в горепосочените два аспекта. Необходимо е професионалисти да бъдат ангажирани от клубовете в оформянето на документацията и писането на проекти, за да се предотврати евентуалното им отхвърляне. През пролетта на тази година в Русе ще се проведе работно съвещание с представители в министерството, за да се уточнят неяснотите и се избегнат проблеми в бъдеще при проверки от страна на Сметната палата.

„Подкрепата е пълна от наша страна и ще продължи да е такава", увери депутатът присъстващите. Той обаче поиска от тях да се съобразят с изискванията на министерството в своята работа по програмата.

Обсъдени бяха и конкретни въпроси, свързани с ползването на спортната база, признаването на наемите в отчетите след завършване на проектите и т. н.

През тази година в Русенска област са одобрени 9 от общо 12 подадени проекта на стойност над 36 000 лева. Тяхната реализация започва след дни. Общо в цялата страна са били подадени за разглеждане от ресорната дирекция в министерството 283 проекта, като близо 200 са одобрените. Между тях ще бъдат разделени 1 млн. лева.